Logo Vitalis Reflexzonetherapie

Privacy beleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit is de nieuwe privacywet waardoor privacy in alle EU landen gelijk is. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan, ik als therapeut, moet voldoen voordat ik gegevens vastleg in een cliëntendossier.

Daarom wil ik u vragen om van onderstaande tekst betreffende uw privacy goede nota te nemen.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut doe ik mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Vitalis Reflexzonetherapie host haar website bij Antagonist, wat Antagonist een verwerker van Vitalis maakt. Vitalis en Antagonist hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten en daarnaast heeft Antagonist een eigen privacy beleid.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

AVG Status

Wil je weten welke stappen Vitalis Reflexzonetherapie heeft gezet om te voldoen aan de AVG wetgeving? Bekijk dit op mijn AVG status pagina.