Logo Vitalis Reflexzonetherapie

AVG Status Vitalis Reflexzonetherapie

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), en is bedoeld om de privacy van elk individu in de EU beter te beschermen.

Ik hecht erg veel waarde aan de privacy van mijn cliënten. Samen met externen heb ik er daarom hard aan gewerkt om Vitalis vóór de ingangsdatum van de AVG te laten voldoen. De stappen die we hiervoor hebben gezet staan hieronder.

AVG Checklist Vitalis Reflexzonetherapie

Deze checklist is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018

Wat moeten de cliënten van Vitalis doen?

Elke bestaande en nieuwe cliënt van Vitalis Reflexzonetherapie zal worden gevraagd om een behandelovereenkomst te ondertekenen, voordat het verzamelen van gegevens begint.

Overzicht van AVG documenten Vitalis

Ik ben verplicht om mijn cliënten te informeren over de toezichthoudende autoriteit in Nederland; dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er iets mis zijn met hoe Vitalis omgaat met data, meld dit dan bij ons. Het is daarnaast mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.